სამოქალაქო  და  საბინაო  მშენებლობა

შ.პ.ს. “ნდს მშენებლობა" წარმატებით ახორციელებს სამოქალაქო და საბინაო მშენებლობას და  უზრუნველყოფს მათი “დასრულებული სახით" ჩაბარების მაღალ დონეს.

საზოგადოებას გააჩნია საკუთარი საწარმოო ბაზები (საარმატურო  საამქროები), ავტომანქანები  და  მექანიზმები, ა/კრანები, დამტვირთავი და სხვა საჭირო ტექნიკა.  თავისი არსებობის პერიოდში საზოგადოებამ ააშენა რიგი მნიშვნელოვანი ობიექტები საქართველოში.

დღეისათვის საზოგადოება ახორციელებს  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას.

შპს ”ნდს მშენებლობა”-ს სხვა ფირმებთან ერთად მიღებული აქვს მონაწილეობა ქ. თბილისში  “წმინდა სამების" საკათედრო ტაძრის მშენებლობაში.

შპს ”ნდს მშენებლობა” ფლობს მობილურ ტექნიკასა და სათანადო პერსონალს და მზადაა მიიღოს მონაწილეობა ყველა სახის სამშენებლო საქმიანობაში.

 
     
 
 
  სიახლეები :: ჩვენს შესახებ :: სერვისი :: აღჭურვილობა :: კონტაქტი