საგზაო მშენებლობა

თავისი არსებობის მანძილზე შპს ”ნდს მშენებლობა”-მ შეასრულა მნიშვნელოვანი მოცულობის საგზაო-სამშენებლო სამუშაოები.
საზოგადოება შეიარაღებულია ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების საწარმოებლად საჭირო დაზგა-დანადგარებით,
სრულად


გვირაბმშენებლობა

გვირაბმშენებლობის პრაქტიკაში ერთ-ერთი უნიკალური იყო ტრანსკავკასიის რკინიგზის არხოტის გვირაბის მშენებლობა, რომელიც კვეთს კავკასიონის მთავარ ქედს. გვირაბის  სიგრძე იყო 23690 გრძივი მეტრი, განივი კვეთი – 110 მ2, შესასვლელი კარიბჭის აბსოლუტური ნიშნული – 1400 მ. ზღვის დონიდან.
სრულად


ჰიდრომშენებლობა

მძიმე ეკონომიკური და ენერგეტიკული კრიზისის პირობებში საზოგადოებამ თავისი ძალებით განახორციელა მელიორაციის სარწყავი სისტემის ბოგვის, ფარცხისის და თელოვანის დიუკერების, კოლექტორების და მილსადენების აღდგენა
სრულად


სამოქალაქო  და  საბინაო  მშენებლობა

შ.პ.ს. “ნდს მშენებლობა" წარმატებით ახორციელებს სამოქალაქო და საბინაო მშენებლობას და ახორციელებს მათი “დასრულებული სახით" ჩაბარების მაღალ დონეს.
საზოგადოებას გააჩნია საკუთარი საწარმოო ბაზები
სრულად

 
     
 
 
  სიახლეები :: ჩვენს შესახებ :: სერვისი :: აღჭურვილობა :: კონტაქტი