ჰიდრომშენებლობა

მძიმე ეკონომიკური და ენერგეტიკული კრიზისის პირობებში საზოგადოებამ თავისი ძალებით განახორციელა მელიორაციის სარწყავი სისტემის ბოგვის, ფარცხისის და თელოვანის დიუკერების, კოლექტორების და მილსადენების აღდგენა.

რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა თეზი-ოკამის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობას მდ. ქსანზე. ასევე ჩატარდა რიონჰესის უქმი წყალსაგდების სამუშაოები.

მოკლე დროში დამთავრდა მდ. რიონის ნაპირგამაგრებითი სამუშაოები სამტრედიის რაიონის სოფელ ახალსოფელში.

ქ. თბილისში სხვადასხვა ქუჩებზე განხორციელდა წყალსადენის და საკანალიზაციო ქსელების მშენებლობა.

 
     
 
 
  სიახლეები :: ჩვენს შესახებ :: სერვისი :: აღჭურვილობა :: კონტაქტი